Karta „Opolski Senior”

Karta Opolski Senior

Karta Opolski Senior

Karta Opolski Senior jest przeznaczona dla kobiet od 60 roku życia oraz mężczyzn od 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Opola.

Wnioski o wydanie kart można składać:

− osobiście w Centrum Informacyjno – Edukacyjnym „Senior” w Opolu przy ul. Krakowskiej 32 w Opolu, w poniedziałek, środę, piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30 oraz we wtorek i czwartek od godziny 7:30 do godziny 17:00

− za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior” w Opolu przy ul.Krakowskiej 32, 45-075 Opole.

Miejscem odbioru karty „Opolski Senior” jest Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior” w Opolu przy ul.Krakowskiej 32, 45-075 Opole.

Kartę wydaje się bezpłatnie na czas nieokreślony. 

Zapraszamy wszystkie osoby uprawnione do składania wniosków o wydanie Karty ,,Opolski Senior”.
W załączeniu:
1. Formularz wniosku o wydanie Karty ,,Opolski Senior” lub wydanie duplikatu Karty ,,Opolski Senior”,
2. Regulamin Karty „Opolski Senior”,
3. Upoważnienie,
4. Wzór Karty ,,Opolski Senior”

PARTNERZY KARTY "OPOLSKI SENIOR"
Klauzula dla Kart Seniora