Opolski Telefon Życzliwości 60+

Działalność Opolskiego Telefonu Życzliwości 60+ w Centrum Informacyjno –Edukacyjnym „Senior w Opolu”, które działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu od kilku lat stanowi ogromne wsparcie dla środowiska senioralnego. Osoby, które zdecydują się do nas zadzwonić mogą liczyć na wsparcie emocjonalne, rzetelną informację, poradę czy bezinteresowną pomoc. A wszystko to odbywa się w duchu życzliwości i pełnej dyskrecji  z zachowaniem wszystkich zasad etycznych.
Czasami jedyną rzeczą jakiej oczekują od nas osoby dzwoniące jest cierpliwe ich wysłuchanie i rozmowa, czasami pocieszenie, okazanie życzliwości i zrozumienia. Innym razem uczestniczymy w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, kierujemy sprawy do  odpowiednich instytucji - zgodnie z ich kompetencjami.
Nasza działalność stale ewaluuje, oprócz kontaktu telefonicznego pod nr tel.  77 441 23 70,  istnieje również możliwość korespondencji e-mailowej a także spotkanie z wolontariuszem w Centrum Seniora w czasie funkcjonowania Opolskiego Telefonu Życzliwości:  
w czasie pandemii codziennie, w godzinach pracy Centrum Seniora od 7:30 do 15:30. Jest to odpowiedź na potrzeby naszych Seniorów.

I.
Wsparcie informacyjne dotyczy głównie tematów związanych z otrzymaniem aktualnej oferty kulturalno-oświatowej skierowanej do środowiska senioralnego, wyszukaniu z bazy danych nr tel. do lekarzy specjalistów, zakładów opieki leczniczej, rehabilitantów, transportu dla osób niepełnosprawnych, uzyskaniu usług opiekuńczych, wolontariusza itp.
Osoby, które do nas dzwonią są informowane o: działalności ponad  20 Klubów Seniora, aktywnie działających czterech Domach Dziennego Pobytu, aktualnych propozycjach działalności Centrum „Senior w Opolu”,
o możliwości zapisania się na zróżnicowane sekcje czy koła zainteresowań. W bogatej ofercie dla Seniorów są min. zajęcia śpiewu, tańca, kursy językowe, komputerowe, taneczne, muzyczne, sportowe, szkolenia, prelekcje zdrowego stylu życia, profilaktyka dla Seniora,
Proponujemy  także uczestnictwo w licznych imprezach i wydarzeniach takich jak: festyny, olimpiady, festiwale, bale, wybory MISS & MISTERA Opola 60+.
Korzystając z przedstawionej wyżej oferty Seniorzy mają możliwość rozwijania swoich pasji, zdolności, zainteresowań i realizowania hobby. Dzięki temu ich życie staje się ciekawsze, barwniejsze, weselsze i mniej samotne.

Gdy dzwonią do nas Seniorzy z problemami, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać wspólnie, wówczas kierujemy ich do specjalistów, fachowców czy ekspertów z określonych dziedzin. Jeżeli nie znamy odpowiedzi na ich pytania, staramy się tą wiedzę zdobyć i oddzwaniamy.

Najczęściej jednak chodzi o normalną, zwykłą, przyjacielską rozmowę. Seniorzy chętnie opowiadają o sukcesach swoich najbliższych, bywa też, że opowiadają o kłopotach rodzinnych, chcą się wyżalić, opowiedzieć o swojej samotności, tęsknocie za członkami najbliższej rodziny rozproszonej po świecie, albo o bliskich mieszkających w pobliżu, którzy nie mają dla nich czasu…

II.
Przy Opolskim Telefonie Życzliwości wolontariusze mają dyżury dwa razy w tygodniu po pięć godzin. Sześć osób, wymiennie przyjmuje zgłoszenia telefoniczne, prowadzi rozmowy, udziela informacji, pomocy, porad i wsparcia.
Niektóre sprawy wymagają zaangażowania całego zespołu. Wtedy spotykamy się, przeprowadzamy burzę mózgów, wypracowujemy plan działania i wprowadzamy go w życie.
Wolontariusze to osoby z dużym doświadczeniem życiowym, osoby odpowiedzialne, empatyczne o wielkim sercu. Ludzie pełni zapału, związani z pracą na rzecz środowiska senioralnego, rozumiejący ideę wolontariatu, wykonujący pracę za uśmiech czy dobre słowo. Mistrzowie drugiego planu.
Po kilku latach pracy, obserwacji i doświadczeń zrezygnowaliśmy z tematycznych dyżurów np. prawników, ponieważ Seniorzy nie zawsze potrzebowali porad prawnych, doradcy finansowego czy rehabilitanta. Jeżeli taka sytuacja zachodzi, bez problemu kontaktujemy Seniorów ze specjalistami.
                Najwięcej satysfakcji dają nam sprawnie załatwione sprawy, zachęcenie Seniorów do wyjścia z domu i skorzystania z przygotowanej dla nich oferty, sprawienie radości oraz poprawienie humoru naszym rozmówcom o czym świadczą telefony z podziękowaniem od Seniorów i ich rodzin.

W obecnej sytuacji jaka panuje w naszym kraju i na świecie, za pomocą Telefonu Życzliwości, apelujemy do Seniorów o to, by zostali w domu, informujemy o różnych formach pomocy a także wspieramy rozmową.

III.    Przykłady spraw załatwionych z sukcesem, z których zespół Opolskiego Telefonu Życzliwości jest szczególnie    
         Dumny:

  1. Pomoc w obsłudze aplikacji MZK www.opole.kiedyprzyjedzie.pl na komputerze lub smartfonie.
  2. Pomoc w bezpłatnym wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
  3. Pomoc w przygotowaniu pism urzędowych.
  4. Pomoc w zamówieniu wybranego produktu przez Internet.
  5. Pomoc przy wyremontowaniu pokoju w mieszkaniu Seniorki, skierowanie do Centrum RESTART – w ciągu kilku dni realizacja bezpłatnego remontu.
  6. Pomoc w usunięciu barier architektonicznych w mieszkaniu Seniora - osoby niepełnosprawnej. Współpraca z Seniorem i skierowanie do PFRON [Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych] zajmującej się dofinansowaniem dla niepełnosprawnych – sprawa zakończona pozytywnie.
  7. Pomoc przy znalezieniu i przygotowaniu tras dojazdu na krajowe wyjazdy do sanatorium.  
  8. Udzielenie informacji,  gdzie w Opolu znajduje się określony obiekt i na życzenie Seniora przygotowanie trasy jak można tam dojechać autobusem i samochodem.
  9. Wsparcie emocjonalne Seniorki, która zapisała się na wybory MISS & MISTERA Opola 60+  w 2019r. Jako uczestniczka zaczęła wątpić w siebie i swoje możliwości, czuła się niepewnie, wręcz rozważała rezygnację z udziału w projekcie. Po kilku bardzo poważnych rozmowach, wzięła udział w konkursie i została MISS Opola 60+ . Przez kolejny rok udowodniła, że Seniorzy mogą z sukcesami współprowadzić „lekcje życzliwości” dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii Opole w Rytmie Życzliwości, wypełniać misje, aktywnie uczestniczyć w wielu imprezach, uroczystościach, akcjach, zmieniać wizerunek Seniora i pokonywać własne słabości.

Zespół Opolskiego Telefonu Życzliwości 60+
przy Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu”
w Opolu, ul. Krakowska 32
www.seniorwopolu.pl
www.facebook.com/CentrumSeniorwOpolu