Polityka senioralna

Polityka senioralna

Administrator Twoich danych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole
Inspektor Ochrony Danych We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@mopr.opole.pl
Cele przetwarzania Podstawa prawna Okres / czas
Realizacja polityki senioralnej poprzez:
  • Organizacja kursów językowych
  • Organizacja kursów komputerowych
  • Realizacja programu zajęć sportowych "Zdrowy kręgosłup"
  • Organizacja zajęć umuzykalniających
  • Organizacja spotkań, konferencji, prelekcji, konsultacji
  • Organizacja zajęć sportowych, ogólnorozwojowych
  • Organizacja spotkań z zakresu bezpieczeństwa osób starszych
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 12 miesięcy
Wydanie zaświadczenia
Publikacja wizerunku Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na publikację wizerunku (w przypadku zdjęć indywidualnych) Do czasu wycofania zgody
Art.6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (zdjęcia ogółu osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez komórkę organizacyjną MOPRu) Do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu
Przysługujące Ci prawa • Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danych Podanie danych jest niezbędne aby uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez komórkę organizacyjną MOPRu)
Odbiorcy danych Podmioty z którym administrator zawarł umowy powierzenia tj. proCreative Tomasz Łysek, 5-716 Opole, ul. Spychalskiego 26/6w zakresie obsługi strony WWW
Informacja o możliwości wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem