NTO SENIOR W OPOLU

img_8088.jpg

Od maja 2015 roku Urząd Miasta Opola wydaje gazetę skierowaną do mieszkańców miasta w wieku 60+. Cele kwartalnika:

  • dostarczenie z wyprzedzeniem zapowiedzi nt. planowanych wydarzeń i przedsięwzięć dla seniorek i seniorów,
  • prezentacja informacji dotyczących życia seniorów i seniorek w Opolu.

Zapraszamy seniorki i seniorów, oraz organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz starszych mieszkańców Opola, do współredagowania naszej Gazety. Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, o których chcecie przeczytać, oraz propozycji tekstów.

Kontakt: Małgorzata Jarosz-Basztabin
Specjalista-Koordynator

Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”
ul. Krakowska 32, 45 - 051 Opole
tel. +48 77 4412370
e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl

Senior w Opolu: