Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu

centrum_aktywizacji_spolecznej_ul_krakowska_opole_8276467.jpg
CENTRUM INFORMACYJNO-EDUKACYJNE SENIOR W OPOLU

ul.Krakowska 32, 45-075 Opole
tel. (77) 441 23 70; 

www.facebook.com/CentrumSeniorwOpolu

www.seniorwopolu.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek          7:30 – 15:30

Osoby do kontaktu:

Centrum jest miejscem wsparcia dla seniorek i seniorów, chcących:

 • uzyskać potrzebną informację,
 • zaangażować się w różnorodne działania, zarówno jako uczestniczka/uczestnik, jak i realizatorka/realizator
 • rozwijać się i edukować.

Najważniejsze zadania Centrum to:

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie integracji społecznej i dialogu międzypokoleniowego.
 3. Prowadzenie poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów i ich rodzin.
 4. Rozwój sieci wsparcia - klubów seniorów.
 5. Promocja i wsparcie działań wolontariackich seniorów.
 6. Realizacja badań i analiz potrzeb społecznych środowiska seniorów.
 7. Wsparcie logistyczne Rady Seniorów Miasta Opola.

Zadania te będą realizowane m.in. poprzez:

 1. Prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów w sprawach związanych z życiem w mieście:
 • Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych Opola i województwa opolskiego
 • Aktualny wykaz repertuaru kin, teatru, filharmonii, galerii artystycznych oraz imprez regionalnych.
 • Wykaz obiektów rekreacyjnych i sportowych do dyspozycji seniora.
 1. Zbieranie i przekazywanie aktualnych informacji w zakresie usług skierowanych do seniorów  oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy.
 2. Merytoryczne i logistyczne wsparcie organizacji skupiających seniorów oraz aktywnych nieformalnych grup seniorek i seniorów – udostępnienie lokalu jako adres i siedziby organizacji senioralnych, z biurkami, szafkami, komputerem, drukarką.
 3. Realizacja projektu Szkoła Liderów Seniorów – przygotowanie osób w wielu 55+ do pełnienia roli liderów i multiplikatorów wiedzy, angażujących i aktywizujących seniorów ze swoich środowisk (z organizacji, osiedli, zakładu pracy itp.).
 4. Działalność Opolskiego Telefonu Życzliwości 60+.
 5. Administrowanie strony www.seniorwopolu.pl.
 6. Nadzór merytoryczny nad Informatorem „Senior w Opolu”.
 7. Prowadzenie „Przewodnika Senior w Opolu”, w tym wydawanie informatorów tematycznych w ramach „Biblioteka Seniora”: SENIOR wybrane zagadnienia prawa spadkowego, darowizn, testamentów; SENIOR na rynku usług finansowych; SENIOR świadomym konsumentem; SENIOR beneficjentem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych itp.
 8. Wprowadzanie seniorek i seniorów w cyfrowy świat: 5 stanowisk komputerowych do codziennego korzystania przez seniorów, a także do prowadzenia kursów i konsultacji komputerowych.
 9. Promocję dobrych praktyk na rzecz seniorów.
 10. Realizację projektów skierowanych do seniorów, w tym z pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania.
 11. Udostępnianie sal na spotkania, szkolenia, kursy, wykłady itp.
 12. Prowadzenie Punktu ogłoszeń „Wzajemna pomoc: oddam – podaruję – potrzebuję”.
 13. Kącik z aromatem kawy w tle – miejsce spotkań seniorów niezrzeszonych, chcących nawiązać nowe znajomości, spotkać się z innymi osobami.