Koperta życia

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. wspólnie z Miastem Opole i Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego rozpoczyna akcję „Koperty Życia w Opolu”.

Seniorzy w wieku 65+ otrzymają kartę informacyjną, wypełnianą przez lekarza pierwszego kontaktu, która pomoże służbom ratunkowym mającym utrudniony kontakt z pacjentem szczególnie gdy zagrożone jest jego życie i zdrowie. W pierwszej kolejności „Kopertę Życia” otrzymają osoby samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe, upośledzone umysłowo, chore psychicznie, z zaburzeniami głosu, mowy, słuchu, wzroku, stwardnienie rozsiane i epilepsję.

do odbioru Koperty Życia zapraszamy do Centrum Informacyjno - Edukacyjnego "Senior w Opolu" - Krakowska 32