Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu

psrdson.jpg

Dane kontaktowe:

Adres Ul. Budowlanych 4 (budynek Wydziału Polityki Społecznej Miasta Opola)
45-005 Opole
Telefon kontaktowy Mateusz Szpryngiel – Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu, tel. 503 945 328
Adres mailowy psrdson@interia.pl
Adres strony internetowej https://www.facebook.com/psrdson

Na podstawie art. 44 b ust. 1 oraz art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Zgodnie z Zarządzeniem OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnym w Opolu na lata 2019-2023 zostali:

 1. Pani Małgorzata Kozak – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Opola,
 2. Pan Władysław Sztefic – Przedstawiciel Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu,
 3. Pani Jolanta Sztorc – Przedstawiciel Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu,
 4. Pan Tomasz Kunecki – Przedstawiciel Opolskiej Fundacji Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu,
 5. Pan Mateusz Szpryngiel – Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Prezydencie Miasta Opola, do jej zadań należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;

opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.