TELEOPIEKA

TELEOPIEKATeleopieka dla mieszkańców  Opola (osoby indywidualne, nie będące klientami MOPR)Teleopieka dla mieszkańców  Opola (osoby indywidualne, nie będące klientami MOPR)Teleopieka dla mieszkańców  Opola (osoby indywidualne, nie będące klientami MOPR)
Jeżeli chodzi o opłaty to obowiązuje jednorazowa opłata aktywacyjna w kwocie 12,50 zł a potem co miesiąc opłata abonamentowa w kwocie 8,70 zł. 
Centy aparatów są podane w załączniku nr 5, tabela 4. 
Osoby zainteresowane powinny wypełnić załączone dokumenty i wysłać na adres Polskiego Centrum Opieki. 
Dobrze jest wcześniej się z nimi skontaktować.  Telefon do Polskiego Centrum Opieki w Gdyni  -  58/669 80 27.