Zostań wolontariuszką / wolontariuszem

Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Na zainteresowanych czekają:

Centrum Wolontariatu
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu

tel. (77) 441 23 70 
ul. Krakowska 32 45-076 Opole
e-mail:  m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl 
             m.skalecka@mopr.opole.pl
http://www.seniorwopolu.pl/
https://www.facebook.com/Centrum-Wolontariatu-przy-MOPR-w-Opolu-10163225...
           
 

Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu

tel. 661 567 664
e-mail: biuro@iskra.opole.pl
https://iskra.opole.pl/