Wykaz członków RSMO

WYKAZ CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA OPOLA
III KADENCJA (stan na dzień 19.02.2019)

Zdjęcie  
Imię i nazwisko
 
Przynależność
    Opole na Tak
OSPAP ,,APORT”
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Miasto Opole
    Caritas Opole
    Członkini klubu "Seniorzy z Przyszłością" przy Administracji Osiedla „Zaodrze” OSM "Przyszłość" w Opolu
    Dom Dziennego Pobytu ,,Złota Jesień”
    Mieszkanka Opola
    Mieszkanka Opola
    Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku
 
    Koło "Zaodrze" PZERiI
    Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku
    Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
    Związek Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Emerytów i Rencistów
    Opolskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze,
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
    Mieszkanka Opola
    Członkini klubu "Sowa" przy fundacji "Bądź Dobroczyńcą"
    Mieszkaniec Opola z nowo przyjętej gminy
    Mieszkaniec Opola z nowo przyjętej gminy

Wsparcie merytoryczne Rady Seniorów Miasta Opola
Mateusz Szpryngiel e-mail Mateusz.Szpryngiel@um.opole.pl
WWydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM

Obsługa organizacyjna Rady Seniorów Miasta Opola
Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu
ul. Nysy ̣Łużyckiej 7a, 45-034 Opole
tel. (77) 441 23 70