3.09.2018r. odbyło się powakacyjne spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola

            3.09.2018r. odbyło się powakacyjne spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola. Janina Łuniewska przedstawiła zagadnienia,którymi będzie zajmować się Zespół ds. Zdrowia w najbliższym czasie. Zobowiązano wszystkie zespoły do kontynuowania odwiedzin w klubach seniorów.

Spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola

            2.07.2018 odbyło się towarzysko-robocze spotkanie Rady Seniorów. Skorzystaliśmy z zaproszenia Teresy Sokołowskiej i spotkaliśmy się na jej działce. Gospodyni wraz z mężem Tadeuszem chętnie oprowadzili nas po swoim gospodarstwie.

Strony