Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów Kraków

Udział Przedstawicielek Rady Seniorów Miasta Opola w I Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie

25 kwietnia 2016 r. odbył się w Krakowie I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów pt. „Seniorzy szansą społecznego rozwoju – rola gminnych Rad Seniorów”. W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa spotkało się ok. 200 przedstawicieli Rad Seniorów z całej Polski, parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, wspólnie dyskutowali nad rozwiązywaniem problemów całego środowiska senioralnego.  Opole reprezentowane było przez Marię Teresę Białek  i Grażynę Butmankiewicz.

Podczas spotkania reprezentanci poszczególnych rad omawiali tematy związane m.in.

  • z ochroną zdrowia i profilaktyką,
  • zabezpieczeniem finansowym seniorów
  • zapobieganiem wykluczenia osób starszych z życia społecznego, 
  • z likwidacją „szarej strefy” wyjazdów turystycznych organizowanych dla seniorów

Podstawowym celem Porozumienia jest upowszechnienie demokratycznego wyłaniania Rad Seniorów, podniesienie ich rangi oraz wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach osób starszych. Współpraca członków Porozumienia polega na systematycznych konsultacjach dotyczących proponowanych rozwiązań, wymianie doświadczeń w kreowaniu spójnej polityki senioralnej, aktywizowaniu seniorów do społecznej działalności i wspólnym zmienianiu wizerunku osób starszych, umożliwieniu seniorom składanie wniosków, propozycji zmian, ulepszeń, poprawy, tak, żeby ich głos dotarł do władz każdego szczebla.
 
Kongres przyjął przez aklamację Przesłanie Kongresowe oraz cztery Uchwały Kongresowe stanowiących tezy do kompleksowego i racjonalnego programu dla seniorów a kierowane do Władz Państwowych .W drugiej części Kongresu, Walne Zebranie wybrało w głosowaniu tajnym władze Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów na najbliższą, 2-letnią kadencję. Zarząd OPoWRS, na stanowisko Wiceprzewodniczącej wybrał Grażynę Butmankiewicz z Opola.
 
Do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów przystąpiły Rady Seniorów z niżej wymienionych 30 miast i gmin: Bytom , Bydgoszcz , Chorzów, Częstochowa, Drwinia, Działdowo, Ełk, Katowice, Kąty Wrocławskie ,Kęty, Kraków, Koszalin , Legionowo, Łazy , Łódź, Mielec , Mysłowice, Miechów, Nowe Miasto Lubawskie, Nysa, Opole, Oświęcim - /PUS/ i Rada , Płock , Poznań ,Siewierz, Sosnowiec , Tarnów , Tychy, Wieluń , Warszawa.

Przewodniczący w/w Rad wchodzą w skład Konwentu Porozumienia,  m.in. Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Opola Leokadia Kubalańca weszła w skład Konwentu Ogólnopolskiego Rad Seniorów.
Kongres był impulsem do wypracowania i zdobycia nowej wiedzy oraz doświadczeń, ale także do wypracowania stanowisk, uchwał i wniosków regulujących status prawny Rad Seniorów, umacniających ich działalność i wsparcie ze strony władz samorządowych w każdym środowisku. Podczas Kongresu przyjęto także założenia do programu polityki senioralnej, którą Rady Seniorów zamierzają kreować w oparciu o nasze polskie doświadczenia oraz dobre europejskie i światowe wzory. W przyjętym przesłaniu Kongresu podkreślono, iż „fundamentalnym założeniem programu jest przedstawienie podstaw do dokonania zmiany mentalności polskiego społeczeństwa, polegającej na przekonaniu wszystkich grup wiekowych i wszystkich środowisk, że seniorzy nie są ciężarem społecznym zwłaszcza dla młodego pokolenia. Dlatego nie tylko oczekują, ale i sami proponują tworzenie programu, w którym władze, liderzy samorządowi, usługodawcy, przedsiębiorcy i sami obywatele będą respektować podstawowe prawa do egzystencji i podejmowania decyzji wyboru stylu życia osób starszych”.
Sporo uwagi poświęcono problemowi likwidacji barier i utrudnień w pracy Rad Seniorów w całym kraju.
Uczestnicy Porozumienia byli za pełną integracją środowisk senioralnych, tak w skali regionalnej, jak i całej Polski, stojąc na stanowisku, że razem można zrobić więcej i skuteczniej.

Opracowała:
Grażyna Butmankiewicz
Członkini Rady Seniorów Miasta Opola