O NAS

dsc_8824-2_0.jpg
Rada Seniorów Miasta Opola, jako pierwsza spośród rad działających w Polsce, posiada profesjonalnie przygotowaną i opracowaną „Strategię działania Rady Seniorów Miasta Opola”, którą przyjęła uchwałą nr 2/2016 w dniu 6.05.2016 r.
 
W toku dyskusji nad ostatecznym kształtem dokumentu uzyskano konsensus dotyczący roli Rady jako ciała doradczego władz samorządowych Miasta Opola, które:

  • inspiruje środowiska senioralne do podejmowania inicjatyw polepszających jakość życia starszych mieszkańców Miasta,
  • współorganizuje istotne działania na rzecz seniorek i seniorów w Opolu,
  • integruje środowisko senioralne Miasta.

Zidentyfikowano obszary problemowe i potrzeby osób starszych w Opolu oraz sformułowano wizję, misję oraz cele Rady Seniorów Miasta Opola:

Wizja:  Opole jest miastem przyjaznym do życia wszystkim mieszkańcom, gdzie uwzględniane są zróżnicowane potrzeby mieszkańców ze względu na wiek.
 
Misja: Reprezentowanie interesów seniorów wobec władz samorządowych jako ciało doradcze Prezydenta Miasta Opola.
 
Cel główny: Poprawa jakości życia starszych mieszkańców Opola.
 
Na cel ten składają się następujące cele szczegółowe:

  1. Ograniczenie barier utrudniających seniorom życie w mieście.
  2. Poprawa opieki zdrowotnej dla seniorek i seniorów w Opolu.
  3. Zwiększenie ilości seniorek i seniorów korzystających z rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia.
  4. Zaistnienie w powszechnej świadomości społeczności Miasta Opola Rady Seniorów Miasta Opola, jej roli i zakresu działalności.
  5. Zwiększenie możliwości korzystania przez seniorki i seniorów z obiektów sportowych, rekreacyjnych, instytucji kultury itp.
  6. Zintegrowanie działań organizacji i instytucji na rzecz środowiska senioralnego w Opolu.

 
www.facebook.com/radaseniorowmiastaopola