Aktywność członków

Rady Seniorów Miasta Opola w 2015 r. udział w imprezach, uroczystościach, warsztatach, szkoleniach

L.p. Tytuł spotkania Organizator Ilość uczestników
1 Budowanie współpracy Rad Seniorów z Radą Działalności Pożytku Publicznego Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 6
2 ZOOM na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 12 osób na warsztatach w Opolu i 3 osoby w Warszawie
3 Wizyta studyjna w Centrum Seniora we Wrocławiu Koordynator ds. Polityki Senioralnej Miasta Opola 5
4 Zawarcie porozumienia ogólnopolskiego w sprawie współpracy Rad Seniorów w Krakowie Rada Krakowskich Seniorów
 
1
5 Spotkanie w sprawie budowy Domu Seniora Koordynator ds. Polityki Senioralnej Miasta Opola 4
6 I Targi Opole Senior Expo Koordynator ds. Polityki Senioralnej Miasta Opola 6
7 Integracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Rad Seniorów i Organizacji Senioralnych w Województwie Opolskim Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu 1
8 Obywatelski Parlament Seniorów Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP 1
9 Dialog pokoleń Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Opolu 1
10 Udział w konsultacjach przy opracowywaniu Programu współpracy UM Opole z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Koordynator ds. Polityki Senioralnej Miasta Opola
 
1
11 Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu” spotkanie z organizacjami pozarządowymi Koordynator ds. Polityki Senioralnej Miasta Opola 6
12 Wizyta studyjna na zaproszenie Rady Seniorów Prudnika Koordynator ds. Polityki Senioralnej Miasta Opola
 
6
13 „Jak dotrzeć z informacją i zachętą do włączenia się w różne przedsięwzięcia do wszystkich mieszkańców 60+ w naszym mieście” – spotkanie środowiska senioralnych Koordynator ds. Polityki Senioralnej Miasta Opola
Rada Seniorów Miasta Opola
8
14. Warsztaty nt.
„Jak napisać dobry projekt w ramach konkursu FIO 2016”.

 

Rada Seniorów Miasta Opola
Koordynator ds. polityki senioralnej Miasta Opola
1
 
15.
Dwudniowe spotkanie organizacji i środowisk senioralnych naszego miasta w Chrząstowicach. Rada Seniorów Miasta Opola
 
 
Koordynator ds. polityki senioralnej Miasta Opola
 
8

Opracowanie:
Leokadia Kubalańca
Sekretarz Rady Seniorów Miasta Opola