W czwartkowy wieczór Klub Seniora Chaberek wypełnił się do ostatniego miejsca.

W czwartkowy wieczór Klub Seniora Chaberek wypełnił się do ostatniego miejsca. Przy pięknie przygotowanych stołach na których nie zabrakło lampek szampana i świec odbył się wieczór poetycki Wspomnień Czar  z opolską poetką Ireną Roziewicz Botą.  Poetka czytała wiersze z tomiku „Paleta uczuc” wydanego w 2016r dając tym samym niezapomniane chwile refleksji nad istnieniem, szczęściem, różnymi obliczami miłości i przemijaniem. Były też wiersze okazjonalne , świąteczne i wspólne śpiewanie kolęd.

Irena Roziewicz Bota – Urodziła się na Pomorzu. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Słupsku, a potem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu (kierunek pedagogika). Ukończyła również choreografię i uprawiała gimnastykę artystyczną. Przez wiele lat prowadziła zespoły taneczne. Nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi nagrodami za pracę z młodzieżą i nauczycielami. Była dyrektorem szkoły, doradcą metodycznym, edukatorem „Nowej Szkoły” i ekspertem MEN do spraw awansów zawodowych nauczycieli województwa opolskiego.

                Pierwszy wiersz napisała na konkurs o ziemi ojczystej, będąc uczennicą szóstej klasy szkoły podstawowej. Wiersz ten był nagrodzony.
Debiutowała wierszami w „Angorze” w 2004 roku. Poza tym wybrane wiersze drukowane były w lokalnej prasie oraz ukazały się w wydaniu zbiorowym „Drogami znaczeń”(2008 r.) i „Wiersze pachnące jedliną” (2011 r.) W 2016 roku wydała tomik wierszy „Paleta uczuć”.
Jest członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy ZO ZNP w Opolu.
 
Serdecznie gratulujemy dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.