Trudno się rozstać po latach wspólnej pracy

Trudno się rozstać po latach wspólnej pracy. Razem podejmowaliśmy decyzje, uchwały, pracowaliśmy nad poprawą warunków życia seniorów w mieście, braliśmy udział w uroczystościach organizowanych przez miasto, a sami zapoczątkowaliśmy andrzejkową zabawę dla mieszkańców. Nie byliśmy zbytnio „widoczni” na mieście, nie było nas wszędzie, wszak , tak jak wyżej wspomnieliśmy, pracowaliśmy nad poprawą życia mieszkańców Opola, a nie nad organizacją im czasu wolnego. Tą działalnością zajęło się  Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu” i robi to znakomicie. Pragnęliśmy zakończyć naszą kadencję uzyskaniem certyfikatu WHO
„Miasto przyjazne starzeniu”, ale procedury trwają długo i sprawa cały czas jest  „w toku”. Mocno wierzymy w to, że nasza praca zostanie doceniona i miasto otrzyma certyfikat, bo w pełni na to zasługuje. Nasze, tym razem ostatnie już spotkanie odbyło się 5.11.2018r., okazało się, że w bardzo trudnym terminie. Zaproszeni goście, z powodu nawału prac m.in. nad budżetem, nie mogli przybyć na spotkanie. Tym bardziej dziękujemy Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, że znalazł dla nas czas. Pogratulowaliśmy zwycięstwa w wyborach i prosiliśmy o to, aby w działaniach swych nie zapominał o seniorach. Otrzymaliśmy zapewnienie, że w jak najkrótszym czasie Pan Prezydent powoła nową Radę Seniorów Miasta Opola. Przewodnicząca rekomendowała aktualnych członków do nowej rady, jako osoby doświadczone w pracy społecznej, znające już charakter tej specyficznej pracy. Pan Prezydent otrzymał opracowanie zatytułowane „ Podsumowanie działalności Rady Seniorów Miasta Opola II kadencji 2015-2018r.” opracowane przez Leokadię Kubalańca. Opracowanie o działalności rady otrzymali również wszyscy członkowie rady oraz  osoby z nami współpracujące. Miłą niespodziankę wszystkim członkom rady przygotowała Anna Czarnecka ( nasza „prywatna” Pani fotograf) opracowując kolaż ze zdjęciami wszystkich członków rady a każdy otrzymał także indywidualne zdjęcie „ na  pamiątkę wspólnych chwil”.

Na wniosek przewodniczącej ustaliliśmy zasadę swobodnych spotkań towarzyskich: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 16,00 w kawiarence „Lwowska” na ul. Spychalskiego. Przychodzi ten, kto ma czas o ochotę na spotkanie.
Lata pracy w Radzie Seniorów Miasta Opola uważamy za wspaniały okres w naszym życiu, przekonaliśmy się praca społeczna na rzecz mieszkańców wnosi do codziennego życia wiele radości
Życzymy naszym następcom, aby potrafili znaleźć przynajmniej tyle samo radości i miłości w pracy społecznej co nam się udało!. Powodzenia!.

Zespół wizerunek
Foto: A. Czarnecka