Konkurs społeczników z udziałem członków Rady Seniorów

 Rozstrzygnięcie konkursu im. Jana Całki zostało ogłoszone w dniu 18.05.2018r. Podczas uroczystej gali w teatrze im. Jana Kochanowskiego. Konkurs dotyczył dwóch kategorii:
Pożytek Roku,
Lider Społeczny Roku.
W kategorii „Pożytek roku zgłoszono 15 imprez o różnym charakterze, natomiast w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłoszonych zostało 29 kandydatów z różnych środowisk. Wśród tegorocznych osób nominowanych do tytułu „ Lider Społeczny Roku”znalazły się dwie osoby, które są członkami Rady Seniorów Miasta Opola: Teresa Sokołowska i Jerzy Hume.

Obie nominacje członków Rady Seniorów zostały zgłoszone do konkursu przez macierzyste środowiska. Teresa Sokołowska jest bardzo zaangażowana w organizację czasu dla emerytowanych nauczycieli pełniąc funkcję przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Włączyła się również czynnie w życie miasta będąc sekretarzem Rady Seniorów. Ponadto jest ławniczką w Sądzie Rodzinnym.
Jerzy Hume jest znanym działaczem społecznym w swoim środowisku, wieloletni sołtys Krzanowic, obecnie członek zarządu Rady Dzielnicy Krzanowice. Jest również bardzo aktywnym członkiem Rady Seniorów Miasta Opola.
Należy dodać, że w skład kapituły weszła również nasza koleżanka Leokadia Kubalańca.
Członkinie i członkowie Rady Seniorów działają z zaangażowaniem na różnych płaszczyznach,poświęcając swój wolny czas, pieniądze na dojazdy, a część pracy wykonują na własnym sprzęcie komputerowym. Dzięki takim właśnie zaangażowanym ludziom Rada Seniorów Miasta Opola realizuje w pełni swoje główne zadanie: „Poprawa jakości życia starszych mieszkańców Opola”.
Zespół Wizerunek
Anna Czarnecka
Foto: Leokadia Kubalańca