Karta „Opolski Senior”

Karta Opolski Senior

Karta Opolski Senior jest przeznaczona dla kobiet od 60 roku życia oraz mężczyzn od 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Opola.

Wnioski o wydanie kart można składać:

− osobiście w Centrum Informacyjno – Edukacyjnym „Senior” w Opolu przy ul. Krakowskiej 32 w Opolu, w poniedziałek, środę, piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30 oraz we wtorek i czwartek od godziny 7:30 do godziny 17:00

− za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior” w Opolu przy ul.Krakowskiej 32, 45-075 Opole.

Miejscem odbioru karty „Opolski Senior” jest Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior” w Opolu przy ul.Krakowskiej 32, 45-075 Opole.

Kartę wydaje się bezpłatnie na czas nieokreślony. 

Zapraszamy wszystkie osoby uprawnione do składania wniosków o wydanie Karty ,,Opolski Senior”.
W załączeniu:
1. Formularz wniosku o wydanie Karty ,,Opolski Senior” lub wydanie duplikatu Karty ,,Opolski Senior”,
2. Regulamin Karty „Opolski Senior”,
3. Upoważnienie,
4. Wzór Karty ,,Opolski Senior”

PARTNERZY KARTY "OPOLSKI SENIOR"
Klauzula dla Kart Seniora