Karta „Opolski Senior”

Podstawowymi narzędziami programu są dwie karty: ,,Opolska Rodzina” oraz ,,Opolski Senior”. Powyższe karty uprawniają do otrzymania ulg i zniżek w wybranych miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych i  rekreacyjnych; a także usług oferowanych przez inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorców biorących udział w programie.

W nowej edycji programu z karty ,,Opolska Rodzina” oraz karty ,,Opolski Senior” mogą korzystać:

  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe na terenie miasta Opola lub których rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu;
  • osoby niepełnosprawne:
    • od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem – w okresie obowiązywania tego orzeczenia;
    • legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem, bez ograniczeń wiekowych – w okresie obowiązywania tego orzeczenia zamieszkałe na terenie miasta Opola, rozliczające się lub których rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu;
  • opiekunowie towarzyszący osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem – w okresie obowiązywania tego orzeczenia;
  • seniorzy – kobiety od 60 roku życia oraz mężczyźni od 65 roku życia, zamieszkali na terenie miasta Opola.

Wnioski o wydanie kart w nowym programie „Opolska Rodzina” można składać od dnia 10 grudnia 2018 r. w następujący sposób:

  • Karta „Opolska Rodzina”:

− osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, od poniedziałku do czwartku w godz. 07:30 − 15:00 oraz w piątki w godz. 07:30 – 14:00;

− za pośrednictwem wniosku elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej: https://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=18090&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=11286

− za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.

Miejscem odbioru karty „Opolskiej Rodziny” jest Biuro Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek -Ratusz.

  • Karta „Opolski Senior”:

− osobiście w Centrum Informacyjno – Edukacyjnym „Senior” w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 7a w Opolu, od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 −15:00;

− za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior” w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 7a, 45-034 Opole.

Miejscem odbioru karty „Opolski Senior” jest Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior” w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 7a, 45-034 Opole.

Szczegółowe zasady oraz sposób uzyskania uprawnień do korzystania z karty „Opolska Rodzina” oraz karty „Opolski Senior” określają: Regulamin Karty „Opolska Rodzina” oraz Regulamin Karty „Opolski Senior”.

Kartę wydaje się bezpłatnie na czas nieokreślony.

Zapraszamy wszystkie osoby uprawnione do składania wniosków o wydanie Karty ,,Opolski Senior”.
W załączeniu:
1. Formularz wniosku o wydanie Karty ,,Opolski Senior” lub wydanie duplikatu Karty ,,Opolski Senior”,
2. Regulamin Karty „Opolski Senior”,
3. Upoważnienie,
4. Wzór Karty ,,Opolski Senior”

PARTNERZY KARTY "OPOLSKI SENIOR"