zapraszamy serdecznie

zapraszamy serdecznie
Jesiennego Turnieju Trzech Bulodromów
Turniej dedykowany jest seniorom którzy ukończyli seniorki + 60 i seniorzy
* 65 lat
2. Każdy bulodrom przeprowadzi eliminacje do turnieju wytapiając najlepsze pary . Termin wytypowania do dnia 15 09 2022.
3. Ilość par reprezentujących bulodromy do turnieju :
- Bulodrom Bierkowice odpowiedzialny P. Jdzef Moch 2 pary
- Bulodrom Nowa Wies Krolewska odpowiedzialna p.Halina Brylalc 2 pary
- Bulodrom Malinka odpowiedzialna p. Grarzyna Krukow 4 pary
4. Sposób przeprowadzenia eliminacji ustalają osoby odpowiedzialne na poszczególnych bulodromach.
5. Pary ( dublety ) biorące udział w eliminacjach otrzymują 1 pkt za udział .
6. Dublety zakwalifikowane do turnieju Trzech Bulodromow 2 pkt.
7. Terminy przeprowadzenia Jesiennego Turnieju Trzech Bulodromów
27 09 2022 ( wtorek ) godz 10,30 - 12,30 Bulodrom Bierkowice Uroczyste rozpocz9cie
turnieju
29 09 2022 ( czwartek) godz 10,30 — 13,30 Bulodrom Nowa Wieś Królewska
30 09 2022 ( piqtek ) godz 10,30 — 13,00 Bulodrom Malinka
8. Zasady pzzeprowadzenia Turnieju Trzech Bulodromów
- Losowanie poszczegolnych dubletow system rozgrywek pucharowych
- Czas gry jednej tury 20 min wygrywa dublet który zdobył więcej pkt. W wypadku remisu decyduje rzut ostatniej szansy.
W wypadku uzyskania 13 pkt przed wykorzystaniem czasu wygrywa dublet który uzyska 13 pkt.
Za awans do nast9pnej tury dublet otrzymuje 2 pkt.
9. Zwycięzca zostaje dublet który osiągnęli najwięcej punktów rankingowy we
wszystkich trzech turniejach .
Program minutowy spotkania (Bierkowice Malinka ) Godz 10,30- 11.00 Sprawy organizacyjne Losowanie Uroezyste Otwarcie Godz 11.00 -11,20 I tura rozgrywek 1|4 8 zespotow 2 bulodromy podzielone
Godz 11.30 — 1150 II tura rozgrywek 1|2 4 zespoiy 2 bulodromy Godz 12.00 - 12.20 III tura rozgrywek Finat A Final B 2 bulodromy
Program minutowy spotkania ( Nowa Wieś" Królewska
Godz 10,30 - 11,00 Sprawy Organizacyjne Losowanie
godz 11,00 — 11,20 I tura rozgr ek 1|4 4 zespoiy 1 bulodrom podzielony Godz 11,30 — 11,50 I Tura rozgrywek 1|4 4 zespoiy 1 Bulodrom podzielony
Godz 12,00 — 12,20 II Tura rozgrywek 1|2 4 zespoiy 1 Bulodrom podzielony Godz 12,30 — 12,50 III tura rozgrywek Finat A Final B 1 Bulodrom Podzielony. Godz 13,00 Zalcoñczenie turnieju
Dnia 30 09 2022 ( piqtek) godz 12,45 Uroczyste zakończenie całego turnieju wraz z wręczeniem Nagród
Życzymy dobrej gry i do zobaczenia