Rok Pełen wyzwań

Skończył się owocny rok współpracy
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Iskra - Opolskie Centrum Wolontariatu
Fundacja INTRA
Wypłyń Na Głębię
Centrum Dialogu Obywatelskiego
Centrum Wolontariatu przy MOPR w Opolu

Dzisiejsze spotkanie prowadzone w Centrum Senior w Opolu ma na celu określenie wyzwań stojących przed Opolskim Wolontariatem i zorganizowanie wspólnej pracy na nowy 2022 rok