Wakacje w Galerii Sztuki Współczesnej.

Zapraszamy na wystawy, spotkania, warsztaty, kurs. Szczegóły poniżej: 

WYSTAWY:

* SALE GŁÓWNE GSW

DYPLOMY WYDZIAŁU SZTUKI  UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

06.07.2018 - wernisaż 

Wystawa czynna od 07.07 do  29.07.2018 w godz.10.00-18.00

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu od wielu lat współpracuje na różnych polach z uczelniami wyższymi w mieście.  Największym wydarzeniem realizowanym przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim jest wystawa DYPLOMY, organizowana co roku (w lipcu),  w siedzibie GSW. Ekspozycja jest prezentacją dyplomów magistrów i licencjatów, kończących Wydział Sztuki UO.  Absolwenci mają niepowtarzalną możliwość zaprezentowania swoich prac w profesjonalnej galerii sztuki. Zachęcamy do zapoznania się ze sztuką młodych artystów związanych z Opolem.

Wydarzenie towarzyszące: 

8.07.2018 r. godz.16.00
Oprowadzenie po wystawie DYPLOMY przez  wykładowców Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego:    M. Hlawacz, G. Gajos, B. Posacki.

  

* GALERIA ANEKS:

03.08.2018 - wernisaż godz.18.00

Wystawa czynna  od 04.08.2018 do 2.09.2018 w godz.10.00 - 16.00

WYSTAWA FOTOGRAFII ANDRZEJA WALKUSZA

Autor ukończył kierunek kinematograficzny we Wrocławiu. Mieszka w Dűsseldorfie. Od wielu lat zajmuje się fotografią. Prezentowane na wystawie fotografie, portrety  są częścią kolekcji, liczącej ponad 4500 zapisanych twarzy.

Wydarzenie towarzyszące:

 03.08.2018 godz.19.00 - spotkanie autorskie z Andrzejem Walkuszem.

_________________________________________

Warsztaty: 

23.06 godz.12.00

OKO NASZEJ ZIEMI - warsztaty rodzinne początkowo - wakacyjne.
Warsztaty kierowane są do rodzin, służą wspólnej pracy twórczej, pozwalają na kreatywne spędzenie czasu wolnego.  Towarzyszy im świetna atmosfera i twórcza zabawa. Warsztaty poświęcone będą leśnemu ekosystemowi, poruszane zostaną tematy związane z ekologią i pobudzą empatię wobec środowiska.

Warsztaty  prowadzą artyści - pracownicy działu edukacji GSW.
Obowiązują wejściówki w cenie 10 zł do zakupienia na 5 dni przed warsztatami w kasie GSW.

 

16-20.07.2018

OTWARTA PRACOWNIA - codzienne warsztaty w plenerze.

Dla kogo?: MŁODZIEŻ / 10-13 LAT.

Zapisy: 2-6.07.2018 r. w godzinach od 10.00-16.00, 7-15.07.2018 r. w godzinach od 10.00-18.00
 w kasie GSW, pl. Teatralny 12, Opole

Koszt: 100 zł / cykl

Materiały zapewnia organizator.

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ do udziału w kursie rysunkowo-malarskim w plenerze!

Wakacje ze sztuką to dobry sposób na spędzenie czasu wolnego!

Na czas wakacji Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu przygotowała kurs rysunkowo-malarski. Kurs adresowany do młodzieży. W ramach spotkań, odbędą się zajęcia 
w plenerze. Wyjdziemy poza przestrzeń pracowni, aby zmierzyć się z pejzażem oraz architekturą miasta. Obserwacja natury zostanie przełożona na papier, przy pomocy poznanych technik. Materiały plastyczne do zajęć zapewnia organizator kursu.

Zajęcia poprowadzą artyści, pracownicy działu edukacji GSW: Józef Chyży // Ignacy Nowodworski.

09.08.2018r godz.10.00 -  16.00

 TO MY TWORZYMY ŚWIAT  - warsztaty fotograficzne z  firmą CANON.

Warsztaty prowadzone są przez profesjonalnych filmowców i fotografów: Piotr Małecki, Marcin Jamkowski. Dedykowane są dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Ilość miejsc ograniczona. Udział w warsztatach bezpłatny.Obowiązują zapisy drogą mailową w terminie od 2 lipca ; szczegóły w lipcu www.galeriaopole.pl .

W ramach projektu organizowane są warsztaty fotograficzno-filmowe oraz ogólnopolski otwarty konkurs na film i zdjęcie. Tematem przewodnim prac mają być Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone przez ONZ, czyli np. ochrona środowiska, równość płci, walka z ubóstwem, ochrona zdrowia, odpowiedzialna konsumpcja, pokój, sprawiedliwość itp.

 

25.08 godz.12.00   
KAMUFLAŻ  -  warsztaty rodzinne końcowo - wakacyjne. 

Warsztaty kierowane są do rodzin, służą wspólnej pracy twórczej, pozwalają na kreatywne spędzenie czasu wolnego.  Towarzyszy im świetna atmosfera i twórcza zabawa. Warsztaty KAMUFLAŻ będą polegały na stworzeniu takich maskujących strojów, aby stały się skutecznym kamuflażem dla zbliżającego się roku szkolnego ;-). Odbędą się w plenerze. Uczestnicy będą musieli skonstruować taki strój, aby stać się „niewidzialnym" dla otoczenia. Warsztaty  prowadzą artyści pracownicy działu edukacji GSW.

Obowiązują wejściówki w cenie 10 zł do zakupienia na 5 dni przed warsztatami w kasie GSW.